Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hur sköter man om ett stall där hästar vistas?

Hur man sköter om ett stall där hästar vistas: Experttips och råd

När man har hästar i sitt stall är det viktigt att se till att de har en ren och trygg miljö att vistas i. Att sköta om ett stall kan vara en utmaning, men med rätt kunskap och verktyg kan det vara en givande upplevelse. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom några grundläggande steg för att sköta om ett stall där hästar vistas.

Först och främst är det viktigt att se till att stallet är rent och välventilerat. Hästar producerar mycket avfall och det är därför viktigt att stallet städas regelbundet för att undvika sjukdomar och infektioner. Det är också viktigt att se till att hästarna har tillräckligt med utrymme och att boxarna är tillräckligt stora för att ge hästarna en bekväm och säker plats att vila på.

Stallmiljö

Att skapa en hälsosam och säker stallmiljö är avgörande för hästarnas välbefinnande. Här är några faktorer att ta hänsyn till när man sköter om ett stall där hästar vistas.

Ventilation och luftkvalitet

Ventilationen i stallet är viktig för att hålla en god luftkvalitet. Hästar avger mycket fukt och ammoniak, vilket kan leda till problem med andning och hälsoproblem om det inte ventileras ordentligt. Det är viktigt att ha tillräckligt med frisk luft som cirkulerar genom stallet. Det kan vara en god idé att ha fönster som kan öppnas och en mekanisk ventilation för att säkerställa att luften är frisk och hälsosam.

Belysning och elektricitet

Belysning är viktigt för att hästar ska kunna se ordentligt och för att minska risken för skador. Det är också viktigt att ha tillräckligt med elektricitet för att kunna hantera hästarnas behov, såsom uppvärmning och belysning. Det är viktigt att se till att elektriska kablar är väl skyddade och att alla eluttag är på en säker plats.

Stallgångar och boxar

Stallgångar och boxar är de områden där hästarna tillbringar mest tid, så det är viktigt att se till att de är säkra och bekväma. Stallgångar ska vara fria från hinder och ha tillräckligt med utrymme för hästarna att röra sig. Boxar ska vara tillräckligt stora för att hästarna ska kunna stå upp och lägga sig ner utan problem. Det är också viktigt att se till att boxarna är välventilerade och har tillräckligt med ljus.

Att skapa en hälsosam och säker stallmiljö är avgörande för hästarnas välbefinnande. Genom att se till att ventilationen är god, att belysningen och elektriciteten är tillräcklig och att stallgångar och boxar är säkra och bekväma kan man hjälpa till att säkerställa att hästarna trivs och mår bra.

Vilka olika raser inom hästar finns det?

Hästar är magnifika djur som har en speciell plats i människans historia.

De har varit våra följeslagare i århundraden och har hjälpt oss i allt från jordbruk till krig. Men det finns inte bara en typ av häst – det finns hundratals olika raser runt om i världen.

Att känna till de olika hästraserna kan vara användbart för både hästälskare och de som arbetar med hästar professionellt. Varje ras har sina egna unika egenskaper och fysiska drag som gör dem lämpliga för olika ändamål. Vissa raser är bättre lämpade för ridning, medan andra är bättre på arbete på marken eller i skogen.

I denna artikel kommer vi att utforska de olika hästraserna som finns runt om i världen och deras unika egenskaper. Vi kommer att titta på allt från de primitiva hästraserna till moderna avelsprogram och hur varje ras har utvecklats för att bli den häst de är idag.

Historia och utveckling

Domesticering

Hästar har varit en viktig del av människans historia i tusentals år. De domesticerades först för cirka 5 500 år sedan på den eurasiska stäppen. De tidigaste hästarna användes främst som matkälla, men snart upptäcktes deras användbarhet som packdjur och senare som dragdjur.

Selektiv avel

Under antiken började människor att selektivt avla hästar för att förbättra deras egenskaper. Detta ledde till utvecklingen av olika raser med specifika egenskaper. Till exempel avlades arabiska hästar för att vara snabba och uthålliga, medan kallblodiga hästar avlades för att vara starka och tåliga.

Historiska raser

Många av dagens hästraser härstammar från historiska raser. Till exempel härstammar den engelska fullblodshästen från tre arabiska hingstar som importerades till England på 1600-talet. Andra historiska raser inkluderar andalusisk häst, som är en av de äldsta hästraserna i världen, och fjordhästen som härstammar från Norge och har använts som arbetsdjur sedan vikingatiden.

Rastyper

Det finns olika rastyper inom hästar som skiljer sig åt i storlek, temperament och användningsområde. Nedan presenteras fyra huvudgrupper av hästar: Fullblod, Kallblod, Varmblod och Ponny.

Fullblod

Fullblod är en hästras som är avlad för att tävla i galopplöp. De är eleganta och snabba hästar med en atletisk kropp. Deras ursprungliga avsikt var att användas som ridhästar men idag används de mest för tävlingsändamål.

Kallblod

Kallblod är en hästras som är avlad för att användas i jordbruket och skogsbruket. De är stora och tunga hästar som är starka och uthålliga. Deras lugna temperament gör dem lämpliga som arbetshästar.

Varmblod

Varmblod är en hästras som är avlad för att användas som ridhästar. De är eleganta, snabba och atletiska hästar som är lämpliga för olika former av ridning, inklusive dressyr, hoppning och fälttävlan.

Ponny

Ponny är en hästras som är mindre än en vanlig häst. De är lämpliga för både barn och vuxna att rida på grund av sin storlek och temperament. Ponnyer finns i olika raser och används för olika ändamål, inklusive tävling, ridning och som sällskapsdjur.

Sammanfattningsvis finns det olika rastyper inom hästar som är avlade för olika ändamål. Valet av ras beror på användningsområdet och önskad storlek och temperament hos hästen.

Geografisk indelning

Hästar finns i olika raser och varianter över hela världen. Dessa raser kan delas in i fyra huvudgrupper baserat på deras geografiska ursprung.

Europeiska raser

Europa har en lång historia av hästavel, och det finns många olika raser som har sitt ursprung på kontinenten. Några av de mest kända europeiska raserna inkluderar:

  • Andalusier: Dessa hästar har sitt ursprung i Spanien och är kända för sin elegans och höga nivå av dressyr.
  • Lipizzaner: Dessa hästar kommer från Österrike och är kända för sin förmåga att utföra klassisk ridkonst.
  • Shire: Dessa hästar har sitt ursprung i England och är kända för sin storlek och styrka. De används ofta för att dra tunga vagnar.

Amerikanska raser

Amerika har också en rik hästhistoria, och det finns många raser som har sitt ursprung i USA och Kanada. Några av de mest kända amerikanska raserna inkluderar:

  • Quarter Horse: Dessa hästar är kända för sin snabbhet och smidighet, och de används ofta inom westernridning.
  • Mustang: Dessa hästar är vilda och lever fritt i många delar av USA. De har en unik historia och är en symbol för det amerikanska västern.
  • Appaloosa: Dessa hästar har ett karakteristiskt prickigt mönster på sin päls och är kända för sin intelligens och uthållighet.

Hur mycket kostar det att gå en ridskola?

Att gå en ridskola är en populär aktivitet för både barn och vuxna som är intresserade av att lära sig att rida eller förbättra sina ridkunskaper.

Hur mycket kostar det att gå en ridskola?
Hur mycket kostar det att gå en ridskola?

För många är det också en passion och ett sätt att koppla av och komma i kontakt med naturen och djur. Men en fråga som ofta dyker upp är: hur mycket kostar det egentligen att gå en ridskola?

Kostnaden för att gå en ridskola kan variera beroende på en rad olika faktorer. För det första kan den geografiska platsen vara av betydelse. Ridskolor i större städer tenderar att vara dyrare än de på landsbygden, där kostnaderna för att hyra och underhålla anläggningen generellt sett är lägre. För att ge en övergripande uppfattning, kan kostnaden för att gå en ridskola i en storstad vara någonstans mellan 300-600 kronor per lektion.

En annan faktor som påverkar priset är längden på lektionen. En vanlig lektion på en ridskola varar vanligtvis i 45-60 minuter, men det finns även längre alternativ för dem som är mer seriösa och vill träna mer. Som en grov skattning kan man förvänta sig att betala runt 350-500 kronor för en vanlig lektion och upp till 1000 kronor för lektioner som sträcker sig över en timme.

Förutom kostnaden för själva ridlektionen tillkommer andra utgifter som kan göra att priset stiger. En av de vanligaste kostnaderna är hyran av hästen. Att ha en egen häst är en stor investering och de flesta ridskolor tillhandahåller därför hästar som kan hyras för lektionerna. Kostnaden för att hyra en häst kan variera beroende på ridskola och kan ligga någonstans mellan 250-400 kronor per lektion.

För att delta i ridlektioner behöver man även rätt utrustning, såsom ridstövlar, ridbyxor, ridhjälm och eventuellt ridhandskar. Dessa kostnader är oftast engångsinvesteringar, men behöver tas i beaktning när man räknar på kostnaderna för ridskolan. Att köpa all utrustning på en gång kan vara dyrt, men man kan även välja att köpa sakerna i olika omgångar för att göra kostnaderna mer hanterbara.

Det är också värt att notera att vissa ridskolor erbjuder rabatterade priser för grupp- eller paketlektioner. Om man till exempel går en ridskola tillsammans med en vän eller familjemedlem kan det vara möjligt att få rabatt på lektionerna. Det kan även finnas rabatter vid köp av flera lektioner i förväg.

Kort sagt kan kostnaden för att gå en ridskola variera beroende på plats, längd på lektionen, hyra av häst samt kostnaden för utrustning. För en mer exakt kostnadsberäkning är det bäst att kontakta din lokala ridskola för att få information om deras priser och eventuella rabatter eller erbjudanden. Oavsett kostnaden är ridskolan en fantastisk möjlighet att utveckla dina ridkunskaper och njuta av hästarna och naturen.

Föreläsning genom webbinarum när det gäller hästens psykologi

Webbinarum: Föreläsning om hästens psykologi

När det gäller att förstå hästens beteende och psykologi kan det vara till hjälp att delta i föreläsningar och utbildningar. Med webbinarier kan man delta i föreläsningar online och lära sig mer om hästens psykologi och hur man kan förbättra hästens välbefinnande.

En dator behövs när ridskolan erbjuder teoretiska ämnen och webbinarium.

Webbinarier är ett effektivt sätt att lära sig om hästens psykologi eftersom man kan delta i föreläsningar från var som helst i världen. Det finns många olika webbinarier som fokuserar på hästens beteende och psykologi, och de kan vara till nytta för både hästägare och hästprofessionella. För detta krävs verkligen en dator  och då även ha modbus för att underlätta.

Genom att delta i föreläsningar om hästens psykologi kan man lära sig mer om hästens naturliga beteende och hur man kan förbättra hästens välbefinnande. Webbinarier gör det enkelt att lära sig om hästens psykologi och beteende utan att behöva resa långt eller lägga ner mycket tid och pengar på utbildning.

Hästens psykologi grundläggande begrepp

Hästens psykologi är ett komplext ämne som handlar om hur hästar tänker, känner och beter sig. För att förstå hästens psykologi är det viktigt att ha kunskap om de grundläggande begreppen som beskriver hästens kognitiva funktioner, emotionella processer och sociala beteenden.

Kognitiva funktioner

Hästens kognitiva funktioner är de mentala processer som används för att förstå och bearbeta information. Hästar har en välutvecklad perception och kan uppfatta information med hjälp av sina sinnen. De kan också lära sig genom erfarenhet och minnas tidigare händelser.

Hästar har också förmågan att lösa problem och ta beslut baserat på tidigare erfarenheter. Detta visar på deras höga intelligens och adaptiva förmåga.

Emotionella processer

Hästens emotionella processer handlar om deras känslor och reaktioner på olika situationer. Hästar kan uppleva olika känslor som rädsla, ilska, glädje och sorg. Deras emotionella tillstånd kan påverkas av omgivningen, sociala interaktioner och tidigare erfarenheter.

Det är viktigt att förstå hästens emotionella processer för att kunna skapa en trygg och positiv miljö för hästen. Negativa känslor kan leda till stress, oro och beteendeproblem.

Sociala beteenden

Hästens sociala beteenden handlar om deras interaktioner med andra hästar och människor. Hästar lever i flockar och har utvecklat en komplex social struktur. De kommunicerar med varandra genom kroppsspråk, ljud och doftsignaler.

Det är viktigt att förstå hästens sociala beteenden för att kunna skapa en trygg och harmonisk miljö för hästen. Hästar som inte har tillräckligt med social interaktion kan utveckla beteendeproblem och hälsoproblem.

Genom att förstå hästens psykologi kan man skapa en positiv och hälsosam miljö för hästen. Det är viktigt att ha kunskap om hästens kognitiva funktioner, emotionella processer och sociala beteenden för att kunna bygga en stark relation med hästen och främja dess välbefinnande.

Kommunikation och inlärning

Hästar kommunicerar huvudsakligen genom kroppsspråk och signaler. För att förstå hästens beteende och reaktioner är det viktigt att kunna tolka dessa signaler.

Varför behöver jag en dator när jag rider?

Att blogga om ridning tips för att skriva engagerande inlägg med hjälp en dator.

Att blogga om ridning är ett populärt sätt för ryttare att uttrycka sin passion för sporten och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper med andra. En blogg kan fungera som en plattform för att diskutera olika ridtekniker, utrustning, tävlingar och mycket mer. Genom att skriva om sina egna upplevelser kan en bloggare också inspirera och motivera andra ryttare att utvecklas och förbättra sina färdigheter.

Här ser du både ridhjälmar i olika storlekar och sele till hästen. Jag skulle inte inte ens kunna ladda upp denna bild om jag inte hade tillgång till en dator.

En av de största fördelarna med att blogga om ridning är att det ger ryttare en möjlighet att bygga en community och ansluta sig till likasinnade. Genom att skapa innehåll som är relevant och engagerande kan en bloggare attrahera följare och skapa en plattform där olika ryttare kan interagera och dela sina erfarenheter. Detta kan också leda till samarbete med andra bloggare och företag inom ridsporten, vilket kan öppna upp nya möjligheter och skapa en större publik.

För att blogga så behöver man så klart en bra dator. Då rekommenderar jag också Catab om du har en dator. En dator är ett måste i dag och utan den skulle inte ens denna blogg existera.

När det gäller att blogga om ridning är det viktigt att ha en klar och tydlig röst samt att ha kunskap om ämnet. En bloggare bör ha erfarenhet av ridning och ha en förståelse för sportens tekniker och utrustning. Genom att skapa relevant och informativt innehåll kan en bloggare bygga förtroende och trovärdighet bland sina följare och skapa en plattform som är både inspirerande och informativ.

Vad är bloggning om ridning och varför behövs då en dator?

Definition av bloggning om ridning

Bloggning om ridning är när en person skriver om sina erfarenheter och åsikter om ridning på en blogg. Det kan vara allt från att skriva om sin egen ridning till att dela med sig av tips och tricks till andra ryttare. Bloggning om ridning kan också handla om att recensera utrustning eller tävlingar eller att skriva om aktuella händelser inom ridsporten. Hur skulle du klara dig utan en dator om du ska blogga?

Varför blogga om ridning?

Det finns många anledningar till varför man skulle vilja blogga om ridning. För det första kan det vara ett sätt att dokumentera sin egen utveckling som ryttare. Genom att skriva om sina framsteg och bakslag kan man få en bättre överblick över sin egen utveckling och samtidigt inspirera andra ryttare som befinner sig på samma nivå. Man vill också kunna använda sin dator för att se tillbaka på allt som har hänt i ens liv kring hästar och ridning.

För det andra kan bloggning om ridning vara ett sätt att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra ryttare. Genom att ge tips och råd kan man hjälpa andra att utvecklas som ryttare, och samtidigt bygga upp en följarskara på sin blogg.

Slutligen kan bloggning om ridning också vara ett sätt att engagera sig i ridsporten på ett annat sätt än genom att bara rida. Genom att skriva om aktuella händelser inom ridsporten eller att recensera tävlingar och utrustning kan man vara med och påverka utvecklingen inom ridsporten.

Snygga ridkläder inför hösten

Hösten är en otrolig vacker årstid och lite kallare och mörkare.

Då ska man passa på att köpa lite nya ridkläder som är lite varmare.

Jag som har ridit väldigt många år vet vad kvalité innebär när det gäller kläder dvs ridkläder.

Här är priset på varumärket Hrimnir 2650 kr. Tänk på att kavaj från Filippa K är dyrare. Denna är vindtät och väldigt varm.

Det är lätt hänt att man smutsar ned sig när man rider så här kommer även tips på hur du tar bort smuts från din kavaj.

Rid Kavaj: Så här tar du bort fläckar och smuts från din kavaj

Ridkavajer är en viktig del av utrustningen för ryttare som tävlar inom dressyr eller hoppning. En ridkavaj är en elegant och figursydd jacka som är utformad för att ge en professionell och stilren look under tävlingar. Det finns olika modeller och stilar av ridkavajer för både damer och herrar, men de flesta är tillverkade av högkvalitativt material som andas och ger utmärkt rörelsefrihet.

Ridkavajer är vanligtvis tillverkade av tyger som andas och ger god ventilation, vilket gör dem bekväma att bära under tävlingar. De är också utformade för att ge en bra passform och rörelsefrihet, vilket är viktigt för att ryttaren ska kunna utföra olika rörelser på hästryggen. Ridkavajerna finns i olika färger och stilar, men de vanligaste färgerna är svart, marinblått eller mörkgrått.

För att välja rätt ridkavaj är det viktigt att tänka på faktorer som passform, material och stil. En bra ridkavaj ska inte bara se bra ut den ska också vara bekväm att bära och ge utmärkt rörelsefrihet. Det är också viktigt att tänka på vilken typ av tävlingar som ryttaren kommer att delta i, eftersom olika tävlingar kan kräva olika stilar av ridkavajer.

En ridkavaj är vanligtvis gjord av ett lätt och stretchigt material som gör att ryttaren kan röra sig fritt och bekvämt i sadeln. Den är också utformad för att vara följsam och smidig för att inte begränsa rörelsefriheten.

I dressyrtävlingar är kavajen vanligtvis svart, marinblå eller mörkgrå och har enkla dekorationer som knappar och fickor. I hoppningstävlingar kan kavajen vara lite mer dekorerad med till exempel kontrasterande färger på kavajkrage och armbågar.

Kan hästar simma i en pool eller sjö?

Kan en häst simma? Fakta och svar på vanliga frågor om hästars simförmåga

Kan en häst simma? Det är en fråga som många hästägare och hästentusiaster kanske har ställt sig. Svaret är ja, hästar kan simma. Hästar är faktiskt mycket skickliga simmare och har förmågan att simma över långa sträckor om de behöver det.

Säkerhet vid simning med hästar är dock en viktig faktor att tänka på. Det är viktigt att hästen är van vid vatten och simning innan man försöker simma med den. Att försöka tvinga en häst att simma kan vara farligt både för hästen och ryttaren. Det är också viktigt att ha rätt utrustning och att simma i säkra områden.

Så här ser sommahuset ut i Mersin som heter Tece förkortad TC.

Fördelar med simning för hästar inkluderar konditionsträning och rehabilitering från skador. Simning kan också hjälpa hästar att bygga muskelmassa och förbättra deras rörlighet. Nackdelar och risker med simning för hästar inkluderar möjligheten till skador om hästen inte är van vid simning eller om simningen inte övervakas noggrant.

Detta är poolen i sommarhuset Mersin Turkiet för vuxna.
  • Hästar kan simma och är skickliga simmare.
  • Säkerhet vid simning med hästar är viktigt för att undvika skador.
  • Simning kan ha fördelar för hästars kondition och rehabilitering, men det finns också risker att tänka på.

 

Kan en häst simma?

Hästar är kända för sin förmåga att springa snabbt och hoppa högt, men kan de också simma? Denna fråga är av intresse för hästägare och tränare som söker nya sätt att träna och rehabilitera sina hästar.  Du behöver också spolning brunn för din pool så att hästen mår bra av det.

Fysiologi och förmåga och älggräsolja

Hästar är utrustade med en mängd anpassningar som gör dem till utmärkta löpare och hoppare. Deras muskler är välutvecklade och kan generera stor kraft och deras ben är långa och smala för att minimera vikten. Men hur ser det ut med hästens förmåga att simma? Du kan även ge hästen älggräsolja.

Enligt experter kan alla hästar simma av naturen, men vissa raser kan ha lättare för det än andra. Till exempel kan hästar med korta ben och breda kroppar ha svårare att hålla sig flytande i vattnet. Men med rätt teknik och träning kan de flesta hästar lära sig att simma.

När en häst simmar så rör den sig genom vattnet med hjälp av sina ben och kroppsrörelser. Hästens ben fungerar som paddlar och hjälper till att driva den framåt. Hästen använder också sin kropp för att styra och balansera sig i poolen.

Inlärningsprocess

Att lära en häst att simma i en pool kan vara en utmaning särskilt om hästen är ovillig eller rädd för vattnet. Det är viktigt att ta det långsamt och försiktigt för att undvika skador eller traumatiska upplevelser.

En vanlig metod för att introducera hästen till vattnet är att börja med att låta den stå i grunt vatten och vänja sig vid känslan av vattnet runt benen. När hästen är bekväm med detta kan man gradvis öka djupet och låta hästen börja röra sig framåt i vattnet.

Nu närmar sig jaktsäsongen också

Visste du att man inte ska gå ut i skogen och plocka svamp när det är jaktsäsong?

Detta för att jägare kan tro att du är ett djur och kanske råka skjuta mot dig. Bättre att vänta tills att jaktsäsongen är över eller plocka svamp i utkanten eller i små skogar.

Själv bor jag ute på landet året runt och kopplar av. Då och då har vi en hund som heter Lucia från granngården som hälsar på oss. Hon är otroligt snäll och skäller inte ens på främmande som kommer och hälsar på.

Detta händer på midsommarafton hos oss

Vi har bjudit hem alla våra släktingar båda nära och de vi är släkt med på avstånd. De är bjudna hem till oss för att grilla och jag vet en som kommer att ta med sig lammkött för hon älskar lamm. Jag har också bett henne ta på sig sina jaktkläder så att vi kan skjuta fasan tillsammans. När det gäller jaktkläder så hittar du även märken som Chevalier på sidan vilket betyder typ riddare fast på franska. Det är ett mycket fint märke så på den sidan hittar du bara fina märken och bra kvalité.  Dessa jaktkläder kan man även ha om man bara ska gå omkring i skogen utan att skjuta. För de skyddar även mot köld och fukt.

Glöm inte att även ha bra stövlar på er så att ni skyddar era kläder och kan även gå där det finns rinnande vatten. Där vi bor finns även rävar och andra sorters djur som man kan fälla vid en jakt.

Fasan är otroligt gott och fångar vi en sådan så kommer grilla den över en öppen spis med salt och peppar. Till fasanen kommer vi har lite sallad och bröd. Sedan är det bara att äta och njuta av fasanen.

Hur tillagar man en fasan?

Precis såsom man tillagar kyckling eftersom de i storleken är lika stora som kycklingar. Sedan har vi även sparven ni vet kungens jultal “det flyger inga stekta sparvar” han drog dessutom upp dyraste fågeln när folk knappt har råd med en vanlig kyckling. Sedan har vi även vaktel som är de minsta fåglarna man äter. Fasan är en hönsfågel därför smakar de ganska lika också. Kan vara gott med apelsinsås som du enkelt kan tillaga.

Här kommer recept på min apelsinsås som vi ska ha till kyckling eller fasanen.

Du kokar apelsinjuice med socker och tillsätter riven apelsinskal. Du ska då även ha salt och peppar och lite smör så att konsistensen blir som kolasås fast detta blir då apelsinsås. Vill du kan du även tillsätta lite grädde för att få en krämigare konsistens.

Här nedan ser du olika fågelsorter som är goda om du tänker jaga en sådan i skogen.

Så här vacker och fin ser en fasan ut.
Detta är en sparv inte mycket till kött men är otroligt goda att äta.
Sist men inte minst så har vi även här en vaktel. Dessa var mycket populära jaktfåglar under Osmanska tiden på medeltiden.

Bli expert på höns och ägg

Här kommer mina bästa tips gällande att bli expert på höns och ägg.

Tänk på att äggen måste vara ekologiska och glada hönor.

Kan man ha en tupp i bostadsområde?

Det bästa är att kontakta miljö och hälsa så du vet om du får ha det i området just du bor. Tänk på att din hund eller katt inte får leka med höns för då blir de stressade.

Stängsel för dina höns

Du behöver ett hönshus, men du måste även ha stängseltråd för att hålla rovdjur som rävar utanför.

Vad innebär blod i äggen?

Köpäggen är alltid märkta och tvättade och risken för att blod ska finnas är liten. Blodfläckar kommer från unghöna som har lagt ägget eller att hönan har problem med äggledaren. Dvs blod kommer från själva hönan och handlar inte om att ägget är befruktad som många kan tro.

Du får ej tvätta ägg du har på din ladugård för då kan smitta gå från ägg till ägg.

Vad betyder siffrorna på äggen?

0  eko

1 frigående utomhus

2 frigående inomhus

3 burade höns

Sedan kommer landet SE och var den är i från dvs producenten

Ytterst på alla kutikula dvs en hinna som skyddar äggen från bakterier. Under hinnan finns skal som du känner till. Äggskal innehåller 90 % kalcium.

Gammal ägg har större luftblåsa dvs hinnan har fler blåsor.

 

Granngårdens torrfoder skola 3

Hur gör man ett klokt foderbyte?

Man ska tänka på 3 saker. Tänk på att det tar 2-3 dagar för hästen att spjälka maten.

Man ska planera detta under 2 veckor så att tarmfloran ska kunna ställa om. Samt att hästen ska kunna. vänja sig vid det. Är hästen väldigt känslig krävs det 2-4 veckor och då behöver då också stötta hästens tarmflora och hälsa lite extra.